Organisatie

Het VVP vandaag.

Het VVP (Vlaams Verbond van Paraclubs) is het Vlaamse overkoepelende orgaan van het valschermspringen. Het telt 2 clubs en 4 dropzones, die samen ca. 700 springende leden tellen. Jaarlijks worden er in Vlaanderen ca. 50.000 sprongen uitgevoerd. Hiermee is het VVP de grootste en meest actieve spring federatie van België. Het V.V.P. heeft in het algemeen tot doel de valschermsport in Vlaanderen in al zijn facetten te bevorderen en te reglementeren. Het V.V.P. is erkend door het Vlaams Gewest en vertegenwoordigt het sportparachutisme bij de respectievelijke besturen en organisaties. Het organiseert oa. stages, wedstrijden en recordpogingen. Het VVP is eveneens de Vlaamse spreekbuis naar de nationale federatie (BFP), die atleten uitstuurt naar internationale wedstrijden, en officiële FAI brevetten aanvraagt aan de Koninklijke Belgische Aëroclub (KBAC).

Het VVP verzekert zijn leden via een groepsverzekering die beantwoordt aan de normen opgelegd door de Vlaamse Overheid in haar Sportdecreet. Via het verzekeringsdocument wordt aan ieder lid een bijdrage gevraagd die mits aftrek van alle kosten integraal naar de springers terugvloeit via subsidies en stages.

Korte historiek

 • 1979: De Vlaamse paragemeenschap bestaat tweedelig:
  1. de Vlaamse Unie
  2. de Vlaamse Liga
 • In de loop van het jaar 1979 onder impuls van Kolonel Walter MERTENS en Dhr. Marc HEYNDRICKX worden onderhandelingen gestart tussen de twee verenigingen onder de naam "Vlaamse Top".
 • Op 11 september 1979 geven de gefusionneerde verenigingen de naam "Vlaams Verbond van Paraclubs" met als eerste opdracht de opmaak van de statuten. Kolonel Walter MERTENS wil in principe het voorzitterschap waarnemen voor de periode van 1 jaar teneinde Schaffen-paraclub, waarvan hij ook medestichter en militair adviseur is, te bewijzen van de goede trouw van de Vlaamse Toponderhandelaars.
 • Op 12 oktober 1979 worden de statuten ondertekend door :
  • Kolonel Walter MERTENS
  • Marc HEYNDRICKX
  • Felix HERMANS
  • Paul VAN DEN HENDE
  • Urbain DEWIT
  • Frans WILLEMS
  • Johnny BEREBROUCKX
 • Op 6 december 1979 worden de statuten opgenomen in het Staatsblad.

Voorzitters V.V.P.

 • Kolonel W. MERTENS 12/10/1979 t.e.m. 05/03/1982
 • P. VAN MENSEL 05/03/1982 t.e.m. 18/02/1983
 • E. DE COSTER 18/02/1983 t.e.m.17/06/1983
 • F. HERMANS 17/06/1983 t.e.m. 26/03/1999
 • H. PERDU vanaf 26/03/1999 t.e.m 03/03/2016
 • M. BLOCKHUYS vanaf 03/03/2016 t.e.m ...