Documenten

Reglementen

Het basisveiligheidsreglement (BVR) en het huishoudelijk reglement opgedeeld in 3 onderdelen:

Basic Safety Regulations (English version BVR OLD version 2019) 

Circulaire CIR GDF-05 

Richtlijnen

Koepelkeuze

Koepelkeuze bijlage valschermen

Canopy Calculator

Voortgezette opleiding 

Cursus BOSS

VVP Wingsuit Progressie Programma

Brevetten

Aanvraagformulier FAI parachutisten brevet

Praktijkeisen FAI-A FAI-B FAI-C FAI-D

Inschrijfformulier en data theorie

Leerstof FAI brevetten

C en D brevet cursus

Procedure aanvraag FAI brevetten of Sportlicentie

Verzekering

Geneeskundige verklaring (attest mag ten vroegste in september van het kalenderjaar voorafgaand aan het verzekerde jaar opgesteld zijn)

Geneeskundige verklaring 75+ (attest mag ten vroegste in september van het kalenderjaar voorafgaand aan het verzekerde jaar opgesteld zijn)

Toelating voor de minderjarige

Voorvalmelding

Ongevalsaangifte (doc)

Geneeskundig getuigschrift na ongeval

Reisbijstand Arena

Instructeurs

Overzicht instructeurs

Overzicht examinators

Handleiding Centrumleider

Safety Briefings Skydive Flanders (2023)

Safety Briefing Skydive Antwerp (2021, NL) - Safety Briefing Skydive Antwerp (2021, EN)

Indienen stageverslag

Inschrijvingsformulier cursus basisinstructeur (2023-2024)

Varia

Logboek tandemplooiers

Tarieven VVP opleidingen

Safety week 2022

Correct fitten van tandemharnas (bron BPA, video van Tom Noonan UPT)

Oefeningen om overbelastingskwetsuren bij tandem instructeurs te vermijden (bron: APF website)

Rigging sessie: presentatie de pilot chute