Het basisveiligheidsreglement (BVR) en het huishoudelijk reglement opgedeeld in 3 onderdelen:

Basic Safety Regulations (English version BVR OLD version 2019)